PROFESJONALNA KOREKTA TEKSTÓW

Adiustacja

Proces graficznego przygotowania tekstu do druku, inaczej redakcja techniczna. Na tym etapie ustala się szczegóły, takie jak: krój czcionek, układ stron, kolumn, ilość arkuszy, podział na rozdziały i podrozdziały. Redaktor techniczny dodaje m.in. tytuły oraz dobiera ilustracje. Coraz częściej jednak adiustację wykonuje także redaktor merytoryczny czy po prostu składacz lub grafik. Tekst opracowywany jest w edytorze tekstu, jeszcze przed składem. Tuż po adiustacji następuje korekta techniczna, polegająca na kontroli naniesienia zmian w tekście złamanym, „wlanym” w kolumny.

Redakcja merytoryczna

Opracowanie budowy całej publikacji, porządkowanie konstrukcji i następujących po sobie elementów. Poprawianie treści, ingerowanie w jej spójność, szyk czy zrozumiałość. Ujednolicanie zapisu nazw własnych, skrótów czy liczb według przyjętych norm poligraficznych i językowych. Eliminowanie błędów merytorycznych, po konsultacji z autorem bądź z ekspertem. Sporządzanie przypisów, podpisów pod zdjęciami, bibliografii, spisów treści, tabel i indeksów. Redagowanie błędów stylistycznych i językowych. Etap redakcji następuje tuż po adiustacji i pracy autora.

Korekta stylistyczna

Usuwanie drobnych błędów stylistycznych, ortograficznych, literowych, interpunkcyjnych i powtórzeń. Kontrola ujednolicenia zapisu nazw własnych, skrótowców, liczb, bibliografii, przypisów, numeracji, zgodności podpisów ze zdjęciami. Weryfikacja błędów składu na tekście już złamanym, zgodnie z normami poligraficznymi, tj.: dzielenie wyrazów, światło, bękarty, wdowy, wyróżnienia, pogrubienia, kursywy, podwójne spacje itp. Zgłaszanie błędów merytorycznych. Często wykonuje się także korektę drugą. Etap korekty tuż po pracy redaktora merytorycznego.

16 LAT DOŚWIADCZENIA W BRANŻY WYDAWNICZEJ

Nauka

Podręczniki szkolne, prace maturalne, licencjackie, magisterskie, doktorskie.

Prawo

Audyty, umowy, opinie prawne, pisma procesowe, strony internetowe, artykuły.

Rolnictwo

Tygodniki, miesięczniki branżowe, periodyki, książki, materiały reklamowe.

Polityka

Książki, gazety, czasopisma – artykuły, reportaże, wywiady, eseje.

Architektura

Czasopisma branżowe o tematyce ogólnobudowlanej.

Religia

Książki, czasopisma, kalendarze.

Historia

Komiksy, książki, artykuły w czasopismach branżowych

Medycyna

Książki, czasopisma branżowe, materiały reklamowe.

REFERENCJE

Redakcja Nowoczesnej Uprawy – Miesięcznika Produkcji Roślinnej, od początku swego istnienia (wrzesień 2006 r.) regularnie korzysta z pomocy pani Katarzyny Dobrogowskiej w zakresie korekty tekstów redakcyjnych oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Powierzane jej teksty, zarówno w formie elektronicznej, jak i wydruków papierowych, są sprawdzane terminowo i wnikliwie, również z sugestiami poprawek stylistycznych.
Pragnę nadmienić, że otwartość na współpracę ze strony p. Dobrogowskiej sprawiła, iż przez cały okres naszej działalności nie było potrzeby sięgania po inne wsparcie w zakresie korekty tekstów. Toteż mając na względzie perspektywę dalszej współpracy, mogę polecić jej usługi innym podmiotom poszukującym tego rodzaju usług.

Mirosław Dreczka

Redaktor Naczelny

Pani Katarzyna Dobrogowska (Dworniczak) w ramach zatrudnienia o umowę o pracę świadczyła usługi z zakresu korekty tekstów w AWR WPROST. W zakres obowiązków wchodziła korekta:
– tygodnika „Wprost”
– miesięcznika „Businesswek”
– miesięcznika „Mój Pies”
Z pracy Pani Katarzyny Dobrogowskiej byliśmy bardzo zadowoleni, cechuje ją bowiem duży profesjonalizm, dokładność, skrupulatność i pracowitość.

Karol Kinal

Kierownik STUDIO WPROST

Pani Katarzyna Dobrogowska wykonała korektę miesięcznika „Biznes Weterynaryjny” dla Media Expertes Sp. z o.o. w Poznaniu.
Pani Dobrogowska dała się poznać jako wysoce wykwalifikowany pracownik. Dokładnie i profesjonalnie poprawiała najdrobniejsze błędy, zarówno w Wordzie, jak i na plikach PDF. Prace wykonywała terminowo i zadowalająco, dzieląc się w razie potrzeby swoją wiedzą zawodową z redaktorami prowadzącymi.
Z nałożonych zadań służbowych wywiązywała się niezwykle kompetentnie. Wyróżniała się umiejętnością podejmowania samodzielnych, szybkich i trafnych decyzji. Na Panią Katarzynę można było liczyć także w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Karolina Kałdońska

Redaktor Naczelna

Wybrani klienci