Zysk i S-ka Wydawnictwo
Sowisło & Topolewski
Wydawnictwo Astra
Wprost
Zin Zin Press
Gazeta Wyborcza
Top Agar Polska
Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita Sp. z.o.o
Święty Wojciech - Wydawnictwo

Redakcja Nowoczesnej Uprawy – Miesięcznika Produkcji Roślinnej, od początku swego istnienia (wrzesień 2006 r.) regularnie korzysta z pomocy pani Katarzyny Dobrogowskiej w zakresie korekty tekstów redakcyjnych oraz pochodzących ze źródeł zewnętrznych. Powierzane jej teksty, zarówno
w formie elektronicznej, jak i wydruków papierowych, są sprawdzane terminowo i wnikliwie, również
z sugestiami poprawek stylistycznych.
Pragnę nadmienić, że otwartość na współpracę ze strony p. Dobrogowskiej sprawiła, iż przez cały okres naszej działalności nie było potrzeby sięgania po inne wsparcie w zakresie korekty tekstów. Toteż mając na względzie perspektywę dalszej współpracy, mogę polecić jej usługi innym podmiotom poszukującym tego rodzaju usług.

Mirosław Dreczka

Redaktor Naczelny

Pani Katarzyna Dobrogowska (Dworniczak) w ramach zatrudnienia o umowę o pracę świadczyła usługi z zakresu korekty tekstów w AWR WPROST. W zakres obowiązków wchodziła korekta:
– tygodnika „Wprost”
– miesięcznika „Businesswek”
– miesięcznika „Mój Pies”
Z pracy Pani Katarzyny Dobrogowskiej byliśmy bardzo zadowoleni, cechuje ją bowiem duży profesjonalizm, dokładność, skrupulatność i pracowitość.

Karol Kinal

Kierownik STUDIO WPROST

Pani Katarzyna Dobrogowska wykonała korektę miesięcznika „Biznes Weterynaryjny” dla Media Expertes Sp. z o.o.
w Poznaniu.
Pani Dobrogowska dała się poznać jako wysoce wykwalifikowany pracownik. Dokładnie i profesjonalnie poprawiała najdrobniejsze błędy, zarówno w Wordzie, jak i na plikach PDF. Prace wykonywała terminowo
i zadowalająco, dzieląc się w razie potrzeby swoją wiedzą zawodową z redaktorami prowadzącymi.
Z nałożonych zadań służbowych wywiązywała się niezwykle kompetentnie. Wyróżniała się umiejętnością podejmowania samodzielnych, szybkich i trafnych decyzji. Na Panią Katarzynę można było liczyć także
w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach.

Karolina Kałdońska

Redaktor Naczelna

Adiustacja

Proces graficznego przygotowania tekstu do druku, inaczej redakcja techniczna. Na tym etapie ustala się szczegóły, takie jak: krój czcionek, układ stron, kolumn, ilość arkuszy, podział na rozdziały i podrozdziały. Redaktor techniczny dodaje m.in. tytuły oraz dobiera ilustracje. Coraz częściej jednak adiustację wykonuje także redaktor merytoryczny czy po prostu składacz lub grafik. Tekst opracowywany jest w edytorze tekstu, jeszcze przed składem. Tuż po adiustacji następuje korekta techniczna, polegająca na kontroli naniesienia zmian w tekście złamanym, „wlanym” w kolumny.

Redakcja merytoryczna

Opracowanie budowy całej publikacji, porządkowanie konstrukcji i następujących po sobie elementów. Poprawianie treści, ingerowanie w jej spójność, szyk czy zrozumiałość. Ujednolicanie zapisu nazw własnych, skrótów czy liczb według przyjętych norm poligraficznych i językowych. Eliminowanie błędów merytorycznych, po konsultacji z autorem bądź z ekspertem. Sporządzanie przypisów, podpisów pod zdjęciami, bibliografii, spisów treści, tabel i indeksów. Redagowanie błędów stylistycznych i językowych. Etap redakcji następuje tuż po adiustacji i pracy autora.

Korekta stylistyczna

Usuwanie drobnych błędów stylistycznych, ortograficznych, literowych, interpunkcyjnych, powtórzeń. Kontrola ujednolicenia zapisu nazw własnych, skrótowców, liczb, bibliografii, przypisów, numeracji, zgodności podpisów ze zdjęciami. Weryfikacja błędów składu na tekście już złamanym, zgodnie z normami poligraficznymi: dzielenie wyrazów, światło w tekście, bękarty, wdowy, wyróżnienia, pogrubienia, kursywy, podwójne spacje itp. Zgłaszanie błędów merytorycznych. Praca następuje najczęściej na tekście złamanym. Często wykonuje się też korektę drugą. Etap ten zachodzi tuż po pracy redaktora merytorycznego.